Bình luận

Ủa chơi gì mà dơ vậy :)) Hai đứa đều dơ như nhau luôn mới vcl. "Tình yêu nó là vậy"? Vậy vậy cl í. Chỉ thấy tội cho người yêu anh kia :) Thế gian có nhiều cái để chơi, chỉ có 2 thứ không nên chơi cùng là lòng tin và tình cảm.