Bình luận

dự là mai trong lúc ổng thi là anh người yêu ngồi trông ngóng ngoài cổng, thi xong ra anh hỏi làm bài được k, ổng bảo k rồi anh dẫn đi ăn an ủi rồi động viên các kiểu để thi tiếp =)))))))) chế đoán mà trật là chế ế 10 năm ??