Bình luận

Ok, mai tao đi khám não!!! Tao chậm phát triển về bán cầu đọc hiểu ngôn ngữ rồi T đọc xong rồi t đéo hiểu con mẹ gì, chỉ mang máng là yêu con nào 2 năm xong quay qua thích ông nào mập mập, tới mấy năm gì gig nt thì quen. Còn cái lưa thưa kia, đọc lại 3 lần, vẫn k hiểu = ="
Mẹ đang ngồi i* kiếm vài cái đọc chơi mấy dòng đầu thấy hay mà đọc quài ko thấy hết. Quê ko đọc nữa ko i* nữa kéo quần đi ra luôn kaka