Bình luận

T thấy m cứ dũng cảm bỏ mẹ nó đi! Cà nhây cà nhây! Rồi vui được bao nhiêu, buồn tới cỡ nào? Rồi mai mốt nó bơ m rồi m định từ bỏ, rồi cái tiếp tục!! Rồi t đảm bảo 2 năm nữa nó lấy vợ rồi m đau tiếp! Tin t đi, đéo có sai đâu