Bình luận

Đọc khúc cứ ở dưới quê đừng làm xấu hổ ba má thấy buồn ghê. Nếu nói con cái ích kỉ k nghĩ tới thể diện ba má, v ba má có ích kỉ khi chỉ vì thể diện của bản thân mà để con cái mình thui thủi 1 mình. Phận người ích kỉ, chẳng trách được. Nghe buồn ghê gớm.