Bình luận

Chồ ơi z cũng hỏi. Tình yêu của bạn thì bạn nên tự quyết định chứ. Adm cũng rảnh đăng mấy cfs này lên, chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ thấy chủ thớt nhu nhược. Sự thật mất lòng