Bình luận

Suy nghĩ cho kĩ cuối cùng là anh yêu cậu ấy hay yêu người " giống người yêu cũ" của anh rồi hã nghĩ tỏ tình hay không. Cái đau của " người thay thế" còn đau hơn đang yêu mà chia tay. Anh không thoát được cái bóng người cũ thì đừng kéo cả cậu ấy xuống hố