Bình luận

"Trong tình yêu ai iu nhìu người đó khổ.nếu thật sự vì lí do vật chất ấy để bỏ bạn.thì cũng đừng luyến tiếc.vật chất dễ kiếm chứ ân tình khó tìm"
Mạnh mẽ lên anh,có những người đàn ông mất 9 năm cuộc đời lận vẫn vụt mất tình yêu mà anh,bến này ko đỗ được thì tìm cho mình bến đò khác (Dụ 9 năm nói phong long nhaaaaaaaa)