Bình luận

Ký ức siêu phàm! Mình mới 19 tuổi thôi mà mấy chuyện cấp 1, 2, thậm chí là cấp 3 nó còn mơ hồ! Trí nhớ tốt thật há!