Bình luận

Chờ thử xem, t nghĩ nó cũng hơi mến m nhưng tình cảm không phải là như của m, mà m biết đấy, trừ mấy thằng đũy kì thị gay thì mọi thằng đều có thể thành cong, huống hồ nó mến m nthe ?