Bình luận

Chời cho như nào thì dùng vậy. Chứ biết làm sao giờ. Người ta bảo thông minh giỏi giang ko bằng may mắn. Hên xui thôi, tốt xấu ko phải do mình nhìn nhận mà do ng khác nhận xét. Nên mặc kệ thôi. Thích làm gì thì làm mặc kệ thiên hạ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.