Bình luận

Khi đến đau đến mức không chịu được mình sẽ phải buông tay. Nhưng trước khi buông hãy cố nghĩ đến lý do bắt đầu để xem còn đủ động lực nắm chặt nó một lần nữa hay không? ?
Bạn nghĩ trong 5-6 năm đó bann và anh ấy đã cố gắng thế nào, tìm thấy hạnh phúc và đau đớn thế nào,.. tại sao không phải là 50-60 năm .. Dù muốn hay không thì khoảnh thời gian đó 2 bạn cũng hiểu về nhau ! Vậy tại sao lại buông như thế, liệu anh ấy có đồng ý là bao nhiêu cố gắng vun đắp bấy lâu sẽ tan biến vì suy nghĩ của bạn Gặp nhau đã khó, bên nhau 5-6 năm như vậy đã là ... tìm cách xa nhau vậy tại sao không tìm cách đến bên nhau ?