Bình luận

Đm, từ con ở đợ xách háng lên làm bà hoàng, soán ngôi vương của chàng trai ba hai soái ca siêu thị mini ấy Con yêu nghiệt này cao tay ấn đây!! Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi phải hiện nguyên hình ngay lập tứcccc!!! =]]]]