Bình luận

Chuyện bạn ấy chủ động để bạn đèo xe wave rồi tranh trả tiền, hay quan điểm về ăn uống như vậy chứng tỏ bạn ấy đã nghiêm túc với mối quan hệ với bạn rồi. Tự tin lên và cố gắng hoàn thiện bản thân thì bạn ấy vẫn luôn bên bạn thôi.