Bình luận

Giờ không có gì xài mới thấy hối hận nghen con =)) Nó cho 1 trận hô phong hoán vũ thì không chịu cơ =.= Ta nói không cái dại nào bằng cái dại nào :))
Một con Smiler có tâm nhứt quả đất.....cưng hãy mở Wrecking Ball rồi cặp nhũ cưng vô mặt nó.....Rồi mở We cant stop dẩy đầm nguyên đêm.....Chồng cưng sẽ hết dỗi mà dọn đồ đi luôn ????