Bình luận

Cấp 2 lớp 9 comeout với mđ bạn trong lớp, và cuối cùng tui trở thành cục cưng của mđ trong lớp :v tụi nó chăm cho tui hơn má tui nữa. Lên lớp 10 comeout với mđ trong lớp + văn phòng đoàn => trở thành con cưng của lớp và má cưng của văn phòng đoàn =)))))) Số mình cũng kh đến nỗi nhọ