Bình luận

nếu là dân chơi bắn súng như CF, Truy Kích thì họ sẽ hiểu SMG là dòng súng tiểu liên thanh nếu họ chưa đọc hết cfs =)) và tao hiểu theo nghĩa nv vì t mới đọc đc dòng đầu... ?? :v