Bình luận

Vì ng đến trước làm anh tổn thương, a tìm đến e nhằm để lấp đầy khoảng trống đau thương a vừa trải qua đó. Và khi "ng đến trước" quay trở về "như chưa từng có cuộc chia ly" thì a sẵn sàng vứt bỏ em lại 1 góc SG đầy nước mắt. Vậy trong anh, em là gì? Một kẻ thay thế?! Hí không hiểu rõ 100% câu chuyện và nội tình thế nào, nhưng chỉ có thể cho anh ấy 2 từ thôi: KHỐN NẠN :)