Bình luận

Ai cũng có quá khứ. Không ai đánh giá con người bạn qua quá khứ của bạn. Nhưng ngta đánh giá bạn qua cách bạn nhìn nhận quá khứ của chính mình. Bạn không có được hạnh phúc. Đơn giản là do bạn nhìn về cái quá khứ nhơ nhuốc của mình với tâm thế của kẻ đi săn. Tôi cũng như bạn, quá khứ tôi không tốt, nhưng cách nhìn nhận khác bạn. Tôi hạnh phúc
Đm cho em xin lỗi khi đọc được đến câu lên giường là top được 1p em cười muốn sml ;(((( trong khi đang đọc bi kịch cuộc đời anh ;))