Bình luận

Mình nghĩ bạn nên một lần nói chuyện rõ ràng lòng mình với bạn ấy, biết đâu bạn ấy có điều gì đó khó nói, hãy cho mình một cơ hội nha, hãy thật chân thành bày tỏ, mình tin với sự chân thành của bạn,dù thế nào bạn ấy cũng sẽ...cho bạn ăn bơ tiếp muahahaha