Bình luận

1 câu chuyện nhẹ nhàng, mộc mạc, đọc cái này tự nhiên thấy mấy cái cfs chịch chọt hư cấu nó nhảm vcđ