Bình luận

Cái này theo ý kiến riêng nhé. Mình thấy ng bắc ko thoáng bằng ng nam. Ng bắc đôi khi cổ hủ quá. Phải đúng theo cái gọi là quy luật tự nhiên.