Bình luận

*Tán cái bóp* Em chỉ là thôn nữ đi đường thấy chuyện bất bình nên ra tay nghĩa hiệp thôi.Lần sau con nào khoe bồ coi chừng chụy -.-
Gymer là thụ hết, đéo sai tý nào, từ giờ cứ tìm mấy anh mình dây trắng trẻo mà yêu thôi, trông vậy chứ Top hết đó, lại còn vừa dài vừa dai nữa :))