Bình luận

Mình đọc ba dòng đầu liền kéo xuống phía dưới cuối, rồi lại xem có icon nước mắt không ? Mới dám đọc sợ lại có người đầu xanh tiễn đầu xanh.
Tùy người thôi anh Shin, lúc trước em cũng nghĩ kết thúc thì nên nói ra hết cho nhau nghe để nhẹ lòng cơ mà sau này hiểu được có một số người kết thúc rồi thì lẳng lặng bước ra khỏi, hiểu cũng được không hiểu cũng được lý do là gì cũng không còn quan trọng. Hết thảy đều như một giấc mộng đẹp đến khi tỉnh rồi liền hóa thành mây khói chỉ để lại trong lòng một chút tiếc nuối và rồi thốt lên 3 chữ Dou ma đời