Bình luận

Mình thấy mình trong câu: "Quả thật, việc luôn phải mạnh mẽ làm em mệt mỏi nên được sà vào lòng ai đó chững chạc có thể chở che cho mình làm em rất ấm êm" Vấn đề là không có ai... Có đôi khi, đến buồn muốn viết 1 câu stt mình cũng không dám, vì nghĩ cuộc sống còn bao nhiêu bộn bề, sao mình có thể yếu đuối được, rồi yếu đuối thì có ai để mà tựa vào...nhưng thật mình đâu mạnh mẻ như mình tỏ ra...