Bình luận

Mục đích của cfs là j :)) là j :))) là thấy bọn có bồ nó khoe vk khoe ck, bố m đây cx có nhg chưa khoe nên tiện là tranh thủ nhảy vào dưa góp 1 chút khoe luôn bồ của bố m đến bàn dân thiên hạ luôn chứ j :))) Rốt cuộc là chỉ bọn ế là thiệt thòi nhất :((( t ghim !!!!