Bình luận

Tấm lòng của những người chị, không mấy ai hiểu được. Con trai mười mấy tuổi. Như ngựa đứt cương, không cản được. Ép nó thì lại sợ sau này nó trách mình, mà không ép lại sợ nó lầm đường lạc lối. Các chàng trai ạ, không ai có thể bên cạnh mình suốt đời cả, nếu trưởng thành đc thì nên trưởng thành thôi.