Bình luận

thích cái câu : " Phải chi tao có bồ, tao đè nó tao chịch rồi tưởng tượng mày cũng đỡ " Tự nhiên cảm thấy đây là 1 tình yêu rất thuần khiết, rất 1 lòng ! Hãy trân trọng thứ tình cảm này nhé !9
Bày đặt nhìn lén bị phát hiện cái trề, gặp thằng khác nó tưởng nhìn đểu nó đè nó táng tứ bề cho vêu mồm rồi cái lúc tỏ tình làm Ck e nha há nó dồn Nén bao nhiêu ấm ức từ tết chảnh với nó nó đè nó chịch cho lên bờ xuống kênh nha m ở đó mà tạo nét hả con yêu nghiệt, bỏ nha m