Bình luận

Không liên quan nhưng cô vợ cũng ghê thiệt, giống như kiểu " cho dù là gay, thì anh ấy vẫn là chồng tao, cút đi đồ bê đê bệnh hoạn"