Bình luận

Tóm tắt : Yêu nhau vì sinh lý , quý nhau vì đồng tiền. Đi chơi thác thì anh cạ koo em, đi cinema em buskoo anh. Thế là yêu.