Bình luận

Nếu m k muốn bị bóp bị sờ thì m cứ nói :))) nó bóp m 1 m bóp ghệ nó 10 nó sờ m 1 m sờ ghệ nó 100 =))) nếu nó còn bóp còn sờ là nó thích m hơn thích ghệ nó r đó
Ờ. Từ đầu đến chân biết hết của nhau rồi. Giữ hình tượng 19 năm. Vậy em còn chần chừ gì nữa mà không rủ tụi nó threesomes luôn hở em. Làm cho đủ bộ: BÓP, SỜ, BÚ, ĐÂM, CHỊCH. Bữa nào kêu qua nhà nấu cho nó ăn, bỏ chút kích dục vào rồi mày sẽ biết nó cong hay thẳng à.