Bình luận

Tao xin để lại đây vài lời. Mày biết nó như thế thì mỗi lần hôn nó mày bạo dâm, cắn nhẹ nhẹ khắp cơ thể nó luôn. Rồi chịch cho tan nát cúc lấy hết sức phịch cho tao. Sáng hôm sau thì chắc chắn sẽ nhức người. Nó sẽ hỏi tại sao làm thế. Mày nên trả lời rằng em không cho anh mạnh bạo và thôi tục ở công cộng thì anh nghe lời em rồi. Anh chỉ còn cách xả trên giường với em mà thôi. Vợ dâm, vợ hư, vợ mạnh mẽ, vợ cái lờ què gì cũng lên đây than thở giờ gặp đứa lên đây than vợ là nữ vương thụ ...
A à nhìu người còn mong muốn 1 người vợ v lắm đó a , họ nghĩ tốt cho mình mà đúng k , nếu nói chính xác Vợ của a đúng là 1 người đáng qen và cũng là chổ dựa vững chắc đấy , chỉ cần a sống điềm đạm theo những lời nói vợ a nói vs a GĐ a sẽ rất hp và nhìu người ngưỡng mộ đó