Bình luận

"đm cả cái nước VN thiếu éo gì koo" câu này là mày tự nói đấy. Con kia không cướp của mày, nó chỉ cho mày biết koo đó không thuộc về mày mà koo thuộc về mày thì đang nằm giữa biển koo, trên người anh trai ngon chảy nước dãi nào đó thôi. Mạnh mẽ lên và đừng phí thời gian với thứ không thuộc về mình nữa, koo thuộc về mày ở ngoài kia là hàng tốt, là cực phẩm đấy, cho nên nhanh cái chân mà đi tìm về đi. Để càng lâu càng dễ bị bào mòn đấy. Thương <3
Phân tích. - Đừng tưởng mày đi lính thì mày nam tính không bê đê. - Đừng tưởng mày chịch gái là mày không yêu con trai. - Đừng tưởng nó yêu mày thì nó cũng là bê đê. Nó là song tính đó con và hình như mày cũng vậy. - Đừng tưởng hy sinh nhiêu đó là nó là của mày. Hết yêu thương thì tất cả chỉ là dĩ vãng. - Đừng tưởng hi sinh có chút mà lên đây kể lể. Chắc nó quan tâm. Giận nó thì sau khi nghỉ phép. Lên lại đè nó ra hiếp thí con đĩ moẹ nó luôn.