Bình luận

Chúa ơi, hi vọng cái cfs này là thật chứ không phải phút ngẫu hứng của mấy mẹ hủ thích motip si hán thụ vớ được công giàu sụ vượt qua gia đình cản trở, hiểu lầm rồi lại hết lòng thương yêu, dư tiền mang thai hộ ???
Tau nói sáng giờ tau hông có dc zui, mà đọc cfs của bây làm tau ấm lòng hớt sức. Hy vọng ko phải con hủ điên điển nào đi thêu dệt. Tau chúc tụi bây hp mãi mãi về sau nha <3.