Bình luận

Mình có một câu chuyện mà mình sẽ đợi đến ĐH và mình sẽ kể và mình chắc rằng nó còn tê hơn câu ch của bạn:) Bạn giống mình đến 80%! Mình cũng ít nói k chia se gì với ai nhưng mình không sợ bọn họ mình luôn cố gắng làm những việc để họ phải nể mình cũng như tôn trọng mình! Có những lúc thật sự là rất tuyệt vọng nhưng bạn cần thật mạnhẽ đừng sợ gì cả! Đối với mình thì một mình rất tốt, bạn có thể chấp nhận là sống một mình nhưng hãy lạc quan lên cứ đi làm và thực hiện nhưngc điều mình thich đừng quan tâm đến lời nhận xét của mọi người vì bạn sinh ra không phải để làm hài lòng người khác :)