Bình luận

Ừ thấy thế là bình thường, anh em mình bị gay thì không nói, đằng này anh t thẳng, thẳng đuột luôn, tối nào cũng ăn t như đúng rồi... nói vậy chứ t với ổng thoả thuận với nhau cả rồi, have fun thôi