Bình luận

Nó có người yêu rồi, lần đầu cậu ko biết còn chưa trách, nhưng tiếp tục thì cậu là kẻ thứ ba, nó là thằng đếu ra gì, người kia khổ sở, vậy đó. Thương cái cc Chấp cái cc Ngứa