Bình luận

Chẳng cần phải hỏi ý kiến hay lời khuyên của ai nữa đâu bạn ơi. Bởi ngay trong lòng bạn đã có sẵn quyết định của mình. Bạn gọi anh ấy 1 tiếng : " Người yêu cũ" thì có nghĩa là bạn đã quyết tâm buông bỏ. Và quyết định đó sẽ là điểm khởi đầu mới cho cuộc sống của bạn sau này. Mạnh mẽ lên, mọi thứ rồi sẽ ổn.