Bình luận

Đọc câu chuyện của bạn mà cảm tưởng cho chính mình, cũng yêu say đắm nồng nàn nhưng nhìn họ nhắn tin thân thiết với người mới, chia tay rồi mà còn đau trong lòng, chẳng thể dứt, để rồi sau đó là chuỗi những cảm xúc sai lầm, bản thân bây giờ cũng không mong gặp lại, mà nếu có thì trong hoàn cảnh tốt một chút.