Bình luận

20/05/2018 Tôi mắc cười vì tcam trẻ con này 20/05/2020 Tôi và Em cùng nhau giành 1 đứa con trai 6 múi để làm chồng mình :))))) Trẻ con ! Jong mình hồi xưa 200x :))))
Này, tỉnh lại dùm đi, đừng lấy lí do khoảng cách hay thời gian làm cớ để chia tay. Tôi đã từng tham gia lần offline của page này và page đơn giản vì tớ là gay, tôi thấy có couple họ yêu nhau đến tận 7, 9 năm, đôi khi họ còn có những lúc phải yêu xa. Yêu không dễ, giữ được nhau lại càng không dễ. Nếu chỉ vì một chút đó thôi mà đã chia tay thì thôi tôi không còn gì để nói.