Bình luận

Ngta kể chuyện lên đỉnh mà ngại ngùng bữa có con quỷ nào nứt hậu môn lên kể làm chuỵ e muốn dậy sóng ???
Đó thấy chưa, ai nói giới này ko có tình yêu thật sự, ai rồi cũng sẽ tìm dc hạnh phúc của đời mình mà ❤️