Bình luận

Mới có 7 tuổi lớp 1 mà đã chơi nhau rồi. Chơi từ nhỏ bỏ qua chia lìa xa cách rồi lại chơi rồi bỏ. Rồi đúng là tình yêu định mệnh. Cái gì của nhau sẽ thuộc về nhau. Có vẻ qua câu chữ tình yêu này bình lặng không vướng bụi của tình dục. Đàng hoàng, chín chắn và đàn ông.