Bình luận

Đó không phải lỗi của bạn. Hoàn toàn không phải. Bạn không đáng bị, cũng không nên đeo mãi cái tội ấy lên mình. Hãy cứ bỏ qua sự hận thù của họ. Rồi cũng có ngày họ hiểu mà thôi. Chẳng qua bây giờ sự ra đi của bé kia khiến họ không suy nghĩ được gì.
Đó không phải lỗi của bạn, và bạn cũng chẳng đáng phải tự dằn vặt mình như thế. Còn bé trai 16 tuổi ấy, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đó giờ chưa bao giờ có thiện cảm với người lúc nào cũng có suy nghĩ tự kết liễu đời mình.