Bình luận

Nói chung thứ nhất là khoe bồ, thứ hai là khoe chiều cao ? Bần tăng hồi cấp 2 đã cao 1m58, bây giờ sắp TN đại học bần tăng cao 1m6 ? Vl ghê!~ Đôi khi thắc mắc, không biết mấy đứa cao nó làm gì ở bầu không khí trên đó ?
Thấp thấp lùn lùn mà.... môi trề, răng hô, mắt xếc, mũi tẹc, mặt vuông, món, chán dồ, đen như mắn. Uh dể thương cưng cưng lắm. Đm quan trọng là phải đẹp. Trai lùn trai lép trai còi trai qq gì đi nữa. Đẹp đi rồi tính.
Nghe sao cưng quá xá! Giờ biết sao tuôi Ế bền vững rồi. Nhan sắc ko có, lại còn cao nữa chứ. Mang giày vào nữa chắc 1m72, 73 chứ ít gì. Ahuhuhu [ Hí ]