Bình luận

So sánh *Điều tốt kỵ nhất trong yêu* Đem thứ gì đó ra so sánh với một thứ khác là món đồ đấy cũ rồi, chán rồi. Tại sao làm khổ mình thế em ? Đá nó cho anh. Đừng dại làm đau mình. Điều dễ nhận biết nhất là Inbox, mess, zalo ... .. Seen, rep chậm. Đây là biểu hiện của việc ko thích, ko quan tâm. Nhàm chán rõ ràng nhất. Buông tay cho khỏe đi em. Đời a thù nhất đứa nào ra so sánh. Đã tốt đẹp hơn ai đâu mà đem ra so sánh.