Bình luận

Ở ngoài Bắc mà come out rồi đc bố mẹ chấp nhận như vậy cũng khó khăn lắm đấy. Sợi dây truyền có ý nghĩa như thế thì dù sợ hãi hay mặc cảm điều gì cũng ko nên tháo xuống đâu. Ý kiến cá nhân thôi ạ.