Bình luận

Thành thực mà nói là người anh là LGBT chẳng có gì là sai Nhưng làm kẻ thứ BA thì ĐÁNG ĐỂ GHÉT lắm nhé, Có cậu bạn t nói thế này GIỚI TÍNH K NÓI NÊN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI nhưng HÀNH ĐỘNG thì CÓ đấy