Bình luận

Bởi chẳng ngoa khi nói ở cái giới này, nếu không đẹp hoặc không có tiền thì đừng hòng có người yêu. Dù nói ra câu này sẽ bị chửi, nhưng thực chất ngẫm lại, nó lại đúng. Đời đôi khi chẳng như mộng tưởng.