Bình luận

Trời đựu, sao em ngu quá vậy em, có khả năng trời phú vậy mà không biết tận dụng. Ra làm 1 cái bảng : Nhận yêu đơn phương trai thẳng, yêu cầu thư sinh, hoàng tử gì gì đó, giá cả phải chăng. Thế nào mấy mẹ thụ, mấy ba công chả bổ vào gởi ảnh đặt hàng cho em. Thằng này đẹp trai không em ? Anh thấy nó như hoàng tử ấy. Yêu nó giùm anh nha. Khi nào nó Gay thì anh thanh toán tiền cho em hen.