Bình luận

Dẹp mẹ đi kiểu đó yêu đương gì nữa :) nói chứ cái ngữ phản bội lăng loàn trắc nết là đéo chơi dc , chịch đứa khác nghĩa là đã k còn tình cảm gì vs bạn r , đã v còn chưa chịu chia tay bạn thì chỉ có thể là đang lợi dụng bạn thôi , thứ này trc sau gì ng khổ cũng là mình, mà dm k chừng bây h người nó đầy bệnh r đó Ghét cái thể loại k còn yêu mà đéo chịu chia tay còn đi lăng nhăng dm